Uppföljning

Hur noggrann projekteringen än varit dyker det alltid upp frågor under byggtiden. Förutsättningarna kan ändras, entreprenören kan föreslå andra (och i dennes tycke billigare) lösningar, nödvändiga besparingar eller helt enkelt frågor som ni inte tänkt på tidigare. Då är det tryggt att ha en oberoende expert som kan stå på er sida i diskussionerna med entreprenören.