Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag är den handling ni skickar ut till entreprenörer för att få in offerter. När ni sedan valt ut en entreprenör är det också denna handling som hänvisas till i det kontrakt ni tecknar med byggaren.

Det är viktigt att handlingarna är tydliga så att entreprenören kan räkna fram ett korrekt pris och så att det i efterhand inte uppstår några oklarheter kring vad ni egentligen köpt.

Storlek på huset, konstruktion och materialval är exempel på aspekter som måste framgå i ett förfrågningsunderlag.