Ritningar

Det krävs många olika ritningar och dokument för att bygga ett hus. Det kan vara lite snårigt med alla olika facktermer. Här reder jag ut vad de betyder så du också kan prata som proffsen.

Planritning

En planritning visar huset "uppifrån" i genomskärning. Den visar hur stora rummen är och sambandet mellan dem. Kan vara olika detaljerad - från de första enkla skisserna till bygghandlingen där varenda mått framgår.

Situationsplan

Situationsplanen visar hur huset är placerat på tomten. Detta är en viktig handling i bygglovet eftersom den bland annat visar hur nära tomtgränsen du tänkt bygga.

Sektion

Sektionen är ett vertikalt snitt genom huset. Den visar t.ex. taklutning, rumshöjd och nivåskillnader invändigt.

Fasad

Fasadritningen visar hur huset utvändigt.  Ofta kompletterad med en kort beskrivning av vilka material och färger som ska användas.

Detaljritningar

Detaljritnignar förklarar för byggaren hur bygget ska utföras. Ofta kan små detaljer på huset avgöra om huset blir trevligt och välbalanserat eller rörigt och slarvigt.

Utredningar

I mer komplicerade projekt och i tidiga skeden är det ibland inte ritningar som fungerar bäst. Rapporter, filmer och planscher visar kanske bättre vad vi vill ha sagt.

Visualiseringar

När platta ritningar inte räcker hjälper jag med olika former av visualiseringar. Det kan vara perspektiv, renderingar eller rent av en rundtur med VR-glasögon.