för företagare

Jag hjälper små och medelstora företag i Umeå, Vindeln och övriga västerbotten till lokaler där ni kan växa och utvecklas. Med utgångspunkt i era behov och utmaningar hittar vi tillsammans lösningar som passar er.

Utredningar

Funderar ni på att bygga om, bygga till eller bygga nytt? Jag kan hjälpa er utreda förutsättningarna. Vilka lag- och myndighetskrav kan sätta käppar i hjulet? Hur ser ekonomin ut? Hur maximerar ni kundnyttan i de nya lokalerna?

Programarbete

Programarbetet handlar om att förstå vad som faktiskt ska byggas. Hur stora ska rummen vara, vilka rum behöver ligga tillsammans och vilka särskilda funktioner eller egenskaper behöver de? I många fall är det en fördel att involvera er personal i det här arbetet. Då kan deras kunskap tas tillvara samtidigt som de känner sig delaktiga i förändringsarbetet.

Samordning

Det är många personer och kompetenser inblandade i ett byggprojekt. Som arkitekt är det min uppgift att se till att de mål och visioner som fanns när projektet startade finns kvar när huset är färdigt.

Förfrågingsunderlag

Innan ni anlitar entreprenörer för bygget behöver ni ett förfrågningsunderlag. Det är detta som ligger till grund för de offerter ni tar in och det fungerar också som underlag för det kontrakt ni tecknar med byggaren.

Bygghandlingar

Bygghandlingar är de handlingar som entreprenören sedan faktiskt bygger efter. Dessa är noggrant måttsatta och alla detaljer ska framgå.

Försäljning

Säljande bilder, bofaktablad, animerade filmer eller VR-visningar. Jag fixar det material ni behöver för att sälja materialet till era kunder.

Rapporter

Jag kan bidra till rapporter och presentationer som ni behöver för att övertyga era kunder eller finansiärer.