Skiss


Tidiga skisser gör jag både för hand och med dator – det beror på vad som går fortast. Skisserna är ett sätt för mig att hitta lösningar och ett sätt för er att förstå mina idéer. De är oftast inte så noggrana och är inte måttsatta.